نام :

ویکی

سن :

نوع آسیب :

عدم تعادل

روش درمان :

فیزیوتراپی

مدت درمان :

۷ جلسه

توضیحات بیشتر:

ویکی قربانی حیوان آزاری بود، مادرش توی شرایط بد پیداش کرده بود با دستی که از دو جا شکسته بود.
و یک پاش رو هم به ناچار مجبور شدن قطع کنن.
وقتی ویکی پیش ما اومد، پای باقی مونده اش رو جراحی کرده بود اما نمی تونست روش راه بره.
ما براش فیزیوتراپی رو شروع کردیم و بعد از ۷ جلسه ویکی دوباره می تونه روی تنها پای باقی مونده اش به راحتی راه بره.

پخش ویدیو